Proff
Proff
Annonce
Annonce

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr32560709
AdresseNyropsgade 39-41, 1602 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

14.587

4.637

7.471

10.716

9.657

Personaleomkostninger

-9.396

-5.138

-6.694

-6.742

-6.793

Afskrivninger

-450

-858

-880

-685

-577

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

4.741

-1.359

-103

3.289

2.287

Finansielle indtægter

14

23

31

32

23

Finansielle udgifter

-54

-16

-17

-21

-12

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.137

86

-216

-1.238

-862

Finansielle poster netto

1.096

92

-202

-1.227

-851

Ordinært resultat

5.837

-1.267

-305

2.062

1.436

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

5.837

-1.267

-305

2.062

1.436

Skat af årets resultat

-1.039

297

18

-728

-506

Årets resultat

4.798

-970

-287

1.334

930

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

915

962

1.466

1.131

1.038

Andre anlæg og driftsmidler

299

306

390

649

970

Øvrige materielle anlægsaktiver

2.609

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

3.823

1.268

1.856

1.781

2.007

Kapitalandele

2.906

1.770

1.684

900

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

1.645

1.201

1.178

812

812

Finansielle anlægsaktiver i alt

4.551

2.971

2.862

1.712

812

Anlægsaktiver i alt

8.375

4.240

4.719

3.493

2.820

Varebeholdninger

525

314

236

167

161

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.786

1.091

1.183

947

543

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.326

0

1.263

1.890

2.849

Andre tilgodehavender

1.320

2.810

1.593

484

104

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

4.180

3.536

900

3.511

3.183

Omsætningsaktiver i alt

9.208

8.037

5.296

7.146

6.932

Status balance

17.583

12.277

10.015

10.639

9.751

Selskabskapital

2.520

2.520

2.520

2.520

2.520

Overført resultat

4.940

1.942

2.912

3.199

2.225

Udbytte

1.800

0

0

360

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

9.260

4.462

5.432

6.079

4.745

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

9.260

4.462

5.432

6.079

4.745

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

134

0

39

63

444

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

368

351

303

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

368

351

303

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

265

1

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

525

0

5

713

513

Varekreditorer

4.471

4.105

2.623

2.425

1.273

Anden gæld

2.825

3.094

1.611

1.359

2.776

Kortfristet gæld i alt

7.820

7.465

4.240

4.497

4.562

Passiver i alt

17.583

12.277

10.015

10.639

9.751

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte

20

10

15

16

16

Hent gratis årsrapporter

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr 32560709

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr: 32560709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

AKTIESELSKABET BREMEN

CVR-nr: 32560709

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger