Proff
Proff
Annonce

Aktieselskabet af 26-01-24

CVR-nr35668268
AdresseLundhøjvej 30, 8680 Ry

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.02317.9097.8804.3104.218
Personaleomkostninger-10.171-7.152-5.078-3.384-2.143
Afskrivninger-412-162-141-138-108
Kapacitetsomkostninger000-33-185
Primært resultat3.43910.5952.6617541.783
Finansielle indtægter3427252629
Finansielle udgifter-798-210-199-43-167
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-764-183-173-17-137
Ordinært resultat2.67610.4112.4887381.646
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.67610.4112.4887381.646
Skat af årets resultat-600-2.300-540-168-367
Årets resultat2.0768.1111.9485701.279

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.1140000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.1140000
Grunde og bygninger5974000
Andre anlæg og driftsmidler579709364505587
Øvrige materielle anlægsaktiver1.3050000
Materielle anlægsaktiver i alt1.942783364505587
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.0531.0751.1231.1151.115
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.0531.0751.1231.1151.115
Anlægsaktiver i alt4.1101.8581.4871.6201.703
Varebeholdninger5.4998.8963.5542.76910.778
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser86.30139.37535.80913.84978
Tilgodehavender hos nærtstående parter2679312102
Andre tilgodehavender8.6288.0671.580689352
Værdipapirer00000
Likvide midler8.5325.21510.4651395.871
Omsætningsaktiver i alt109.60561.94451.80017.81017.252
Status balance113.71563.80253.28719.43118.955
Selskabskapital725725725500500
Overført resultat28.58626.51018.3996.8142.744
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.31127.23519.1247.3143.244
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt29.31127.23519.1247.3143.244
Udskudt skat00000
Hensættelse3.5713.457875303117
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter4.9850000
Langfristet gæld til banker05.927000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld4.212479000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.1976.405000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0002444.053
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter5.9270000
Kortfristet gæld til banker679813.6314.1990
Selskabsskat479000358
Varekreditorer58.52424.87214.7076.5699.446
Anden gæld6.6401.7342.80201.737
Kortfristet gæld i alt71.63626.70533.28811.81315.594
Passiver i alt113.71563.80253.28719.43118.955

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte1610974
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Aktieselskabet af 26-01-24

CVR-nr 35668268

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Aktieselskabet af 26-01-24

CVR-nr: 35668268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Aktieselskabet af 26-01-24

CVR-nr: 35668268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger