Proff
Proff
Annonce
Annonce

ADA'S KÆLEDYRSKREMATORIUM ApS

CVR-nr10330491
AdresseHøjvangsvej 15, 2640 Hedehusene

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.54013.26111.66310.0139.332
Personaleomkostninger-3.569-2.682-2.782-2.413-2.355
Afskrivninger-99000-59
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat10.87210.5788.8817.6006.918
Finansielle indtægter373134108710
Finansielle udgifter-137-31-29-21-32
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2361037950-32
Ordinært resultat11.10710.6818.9607.6506.886
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11.10710.6818.9607.6506.886
Skat af årets resultat-2.459-2.351-1.972-1.683-1.516
Årets resultat8.6488.3306.9875.9675.370

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2720000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2720000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver15183838383
Finansielle anlægsaktiver i alt15183838383
Anlægsaktiver i alt42283838383
Varebeholdninger1.783969662715582
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.1122.1581.6041.2621.033
Tilgodehavender hos nærtstående parter33.19617.92210.9516.654158
Andre tilgodehavender131192533180
Værdipapirer00000
Likvide midler1.233597301.02810.400
Omsætningsaktiver i alt38.45521.12713.9739.69212.353
Status balance38.87721.20914.0559.77412.435
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat6.95817.7729.4422.4551.488
Udbytte25.000005.00010.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel32.15817.9729.6427.65511.688
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt32.15817.9729.6427.65511.688
Udskudt skat00000
Hensættelse27----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00345570
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00345570
Kortfristet gæld til nærtstående parter5000000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.9772.3451.9641.2190
Varekreditorer367173296129182
Anden gæld8487191.808714565
Kortfristet gæld i alt6.6923.2374.0682.062747
Passiver i alt38.87721.20914.0559.77412.435

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte75544
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ADA'S KÆLEDYRSKREMATORIUM ApS

CVR-nr 10330491

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ADA'S KÆLEDYRSKREMATORIUM ApS

CVR-nr: 10330491

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ADA'S KÆLEDYRSKREMATORIUM ApS

CVR-nr: 10330491

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger