Proff
Proff
Annonce

AD VVS ApS

CVR-nr38747614
AdresseLangebjerg 35 D, 4000 Roskilde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

26.06.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2704.3033.1352.456381
Personaleomkostninger-5.171-4.817-2.904-2.158-703
Afskrivninger-47-29-200
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-948-543229298-322
Finansielle indtægter41000
Finansielle udgifter-60-65-24-55-39
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-55-64-24-55-39
Ordinært resultat-1.003-607204243-360
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.003-607204243-360
Skat af årets resultat03-50190
Årets resultat-1.003-603154262-360

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1691706800
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1691706800
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender30000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1537777
Finansielle anlægsaktiver i alt1837777
Anlægsaktiver i alt1872077577
Varebeholdninger5657882258345
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.5522.3372.5901.263153
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender80133122278
Værdipapirer00000
Likvide midler00010713
Omsætningsaktiver i alt2.2363.2913.0131.565279
Status balance2.4233.4983.0881.572285
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-1.551-54856-98-360
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-1.501-498106-48-310
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-1.501-498106-48-310
Udskudt skat00000
Hensættelse-03--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld982332900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt982332900
Kortfristet gæld til nærtstående parter015015616164
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker34223348060
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.0461.0261.493790185
Anden gæld2.4372.3541.253669286
Kortfristet gæld i alt3.8263.7632.9501.620596
Passiver i alt2.4233.4983.0881.572285

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte1110643
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

AD VVS ApS

CVR-nr 38747614

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 26.06.2017 (PDF)

Periode: 26.06.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

AD VVS ApS

CVR-nr: 38747614

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

AD VVS ApS

CVR-nr: 38747614

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger