Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under frivillig likvidation

Actonrail ApS

CVR-nr39405180
AdresseGurrevej 382, 3490 Kvistgård

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

02.03.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2212.9234.52810.7305.308
Personaleomkostninger-704-2.093-2.607-4.714-2.243
Afskrivninger0-111-230-129-16
Kapacitetsomkostninger0-179-21-680
Primært resultat-9255401.6705.8193.050
Finansielle indtægter572979630
Finansielle udgifter-7-10-77-28-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4918235-1
Ordinært resultat-8755581.6725.8553.049
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-8755581.6725.8553.049
Skat af årets resultat193-126-387-1.331-681
Årets resultat-6834321.2854.5232.368

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler0220835946538
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0220835946538
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00202020
Finansielle anlægsaktiver i alt00202020
Anlægsaktiver i alt0220855966558
Varebeholdninger1401401401400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser01.44532.4993.324
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2641.6781.0433.5630
Andre tilgodehavender21510108020
Værdipapirer00000
Likvide midler3053452.1071.373671
Omsætningsaktiver i alt1.9253.6183.4007.5754.015
Status balance1.9253.8384.2558.5414.574
Selskabskapital5050505050
Overført resultat8262.5092.5762.2911.368
Udbytte1.0005001.0003.6001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.8763.0593.6265.9412.418
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.8763.0593.6265.9412.418
Udskudt skat00000
Hensættelse-0344027
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat017001.319654
Varekreditorer3819344727450
Anden gæld114165505151.025
Kortfristet gæld i alt497795942.5602.129
Passiver i alt1.9253.8384.2558.5414.574

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte13351
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Actonrail ApS

CVR-nr 39405180

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 02.03.2018 (PDF)

Periode: 02.03.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Actonrail ApS

CVR-nr: 39405180

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Actonrail ApS

CVR-nr: 39405180

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger