Proff
Proff
Annonce

ABILD ELFORRETNING ApS

CVR-nr27121780
AdresseRibelandevej 54, 6270 Tønder

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste11.1558.2458.0416.8217.112
Personaleomkostninger-9.250-7.103-6.891-6.019-5.692
Afskrivninger-261-324-342-396-329
Kapacitetsomkostninger0-19000
Primært resultat1.6447998084061.090
Finansielle indtægter174346
Finansielle udgifter-14-11-11-10-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9379754142
Finansielle poster netto9573673543
Ordinært resultat1.7398718754411.133
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.7398718754411.133
Skat af årets resultat-383-185-183-99-250
Årets resultat1.356686692342883

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler444655930519815
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt444655930519815
Kapitalandele120120120120120
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt120120120120120
Anlægsaktiver i alt5647751.050639935
Varebeholdninger1.3281.497608685708
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.0763.5671.9272.4952.433
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.3911.4021.8461.212471
Andre tilgodehavender296230136194165
Værdipapirer00000
Likvide midler1.211721.4441.4181.670
Omsætningsaktiver i alt8.3026.7695.9626.0045.447
Status balance8.8667.5447.0126.6436.382
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.3522.9952.7092.4172.375
Udbytte1.000400400300800
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.4773.5203.2342.8423.300
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.4773.5203.2342.8423.300
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld12916916900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt12916916900
Kortfristet gæld til nærtstående parter1701341017955
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0346000
Selskabsskat3882041731400
Varekreditorer9361.0811.1011.4511.173
Anden gæld2.7662.0892.2342.1301.853
Kortfristet gæld i alt4.2603.8543.6093.8013.081
Passiver i alt8.8667.5447.0126.6436.382

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2120181819
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ABILD ELFORRETNING ApS

CVR-nr 27121780

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ABILD ELFORRETNING ApS

CVR-nr: 27121780

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ABILD ELFORRETNING ApS

CVR-nr: 27121780

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger