Proff
Proff
Annonce

Abena A/S

CVR-nr25682742CVRP-nr1001936978
AdresseEgelund 35, 6200 Aabenraa

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.061.7704.868.4405.008.2263.114.8072.938.598
Vareforbrug3.966.0684.357.3994.386.2562.890.8642.755.244
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste96.201511.497623.301224.800184.905
Personaleomkostninger-222.788-202.950-187.467-155.523-152.829
Afskrivninger-1.741-2.024-3.076-4.115-5.053
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-128.328306.523432.75865.16227.023
Finansielle indtægter8.71630.5707.4267.48212.572
Finansielle udgifter-22.164-14.497-24.471-13.654-9.096
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-13.44816.073-17.045-6.1723.476
Ordinært resultat-141.776322.596415.71358.99030.499
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-141.776322.596415.71358.99030.499
Skat af årets resultat31.063-71.053-91.462-13.094-6.865
Årets resultat-110.713251.543324.25145.89623.634

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill12.6180000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt12.6180000
Grunde og bygninger2600000
Andre anlæg og driftsmidler3.0461.1042.1465.1558.832
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.3061.1042.1465.1558.832
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender008.00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.4742.160000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.4742.1608.00000
Anlægsaktiver i alt18.3983.26410.1465.1558.832
Varebeholdninger573.543556.893915.918413.188384.583
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser520.294464.949501.826356.833322.175
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.060.2681.053.6741.182.349502.476751.032
Andre tilgodehavender66.24360.56315.50921.32013.136
Værdipapirer00000
Likvide midler2.6056.45145.7533.66910.866
Omsætningsaktiver i alt2.224.7832.143.7332.661.8991.298.2391.481.859
Status balance2.243.1812.146.9972.672.0451.303.3941.490.691
Selskabskapital50.00050.00050.00050.00050.000
Overført resultat759.076869.789668.546409.096372.399
Udbytte050.30064.8009.2004.700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel809.076970.089783.346468.296427.099
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt809.076970.089783.346468.296427.099
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00010.7530
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00010.7530
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.216.599896.3681.437.697548.968888.411
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker04.83994.93361.02511.389
Selskabsskat071.34791.83813.2957.114
Varekreditorer179.377168.051204.627134.604116.189
Anden gæld38.12936.30359.60466.45340.489
Kortfristet gæld i alt1.434.1051.176.9081.888.699824.3451.063.592
Passiver i alt2.243.1812.146.9972.672.0451.303.3941.490.691

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte385371326300300
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Abena A/S

CVR-nr 25682742

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Abena A/S

CVR-nr: 25682742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Abena A/S

CVR-nr: 25682742

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger