Proff
Proff
Annonce
Annonce

AALBORG KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr13158800
AdresseFerslevvej 45, 9230 Svenstrup J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

5.238

5.420

5.461

4.232

3.450

Personaleomkostninger

-4.321

-4.493

-4.283

-3.157

-3.199

Afskrivninger

-776

-998

-839

-564

-274

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-42

0

Primært resultat

140

-71

339

469

-22

Finansielle indtægter

22

127

53

32

39

Finansielle udgifter

-83

-78

-65

-85

-204

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

19

18

17

15

19

Finansielle poster netto

-42

68

4

-37

-147

Ordinært resultat

79

-22

326

417

-188

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

79

-22

326

417

-188

Skat af årets resultat

34

28

-67

-90

84

Årets resultat

113

6

259

326

-105

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

119

119

129

107

115

Andre anlæg og driftsmidler

7.439

8.123

8.998

6.163

5.084

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

7.557

8.241

9.127

6.270

5.199

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

509

477

459

426

392

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

509

477

459

426

392

Anlægsaktiver i alt

8.066

8.719

9.586

6.695

5.591

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.142

936

1.120

1.407

1.002

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

19

41

25

10

8

Værdipapirer

151

169

485

475

519

Likvide midler

511

1.030

726

401

3

Omsætningsaktiver i alt

1.877

2.245

2.454

2.390

1.644

Status balance

9.943

10.964

12.040

9.086

7.235

Selskabskapital

200

200

200

200

200

Overført resultat

3.979

3.866

3.859

3.600

2.536

Udbytte

0

0

0

50

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

788

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.179

4.066

4.059

3.850

3.524

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

4.179

4.066

4.059

3.850

3.524

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

596

630

658

591

501

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

2.884

3.700

4.506

2.312

1.344

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

2.884

3.700

4.506

2.312

1.344

Kortfristet gæld til nærtstående parter

174

168

209

251

224

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

63

Selskabsskat

0

0

0

0

40

Varekreditorer

241

247

484

361

314

Anden gæld

1.868

2.153

2.123

1.720

1.224

Kortfristet gæld i alt

2.283

2.568

2.817

2.332

1.865

Passiver i alt

9.943

10.964

12.040

9.086

7.235

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte

12

12

8

8

8

Hent gratis årsrapporter

AALBORG KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr 13158800

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

AALBORG KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr: 13158800

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

AALBORG KLOAKSERVICE ApS

CVR-nr: 13158800

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger