Proff
Proff
Annonce

A.N. Ejendomsservice ApS

CVR-nr40586180CVRP-nr1024784890
AdresseHastrupvej 17B, 4600 Køge

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

16.06.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1611.75297175899
Personaleomkostninger-594-933-507-2860
Afskrivninger-81-76-28-12-1
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat48774343646099
Finansielle indtægter21000
Finansielle udgifter0-4-4-70
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto50000
Finansielle poster netto7-4-4-70
Ordinært resultat49373943245498
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat49373943245498
Skat af årets resultat-113-163-89-102-22
Årets resultat38057634335276

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2502802325533
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2502802325533
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2502802325533
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10910218343
Tilgodehavender hos nærtstående parter1310000
Andre tilgodehavender0643880
Værdipapirer00000
Likvide midler1.3031.13254854647
Omsætningsaktiver i alt1.5581.313638597120
Status balance1.8071.592870652152
Selskabskapital4040404040
Overført resultat4951.11565737176
Udbytte1.00011857570
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.5351.273754468116
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.5351.273754468116
Udskudt skat00000
Hensættelse46766
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1150006
Varekreditorer4175462720
Anden gæld112238631524
Kortfristet gæld i alt26831310917930
Passiver i alt1.8071.592870652152

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte22110
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A.N. Ejendomsservice ApS

CVR-nr 40586180

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 16.06.2019 (PDF)

Periode: 16.06.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

A.N. Ejendomsservice ApS

CVR-nr: 40586180

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

A.N. Ejendomsservice ApS

CVR-nr: 40586180

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger