Proff
Proff
Annonce
Annonce

A.L. ENTREPRISE A/S

CVR-nr35210229
AdresseNellebakken 9, 3250 Gilleleje

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

3.750

4.041

6.161

4.266

4.309

Personaleomkostninger

-4.187

-5.010

-6.039

-5.252

-3.859

Afskrivninger

-69

-41

-29

-79

-102

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-507

-1.010

92

-1.065

348

Finansielle indtægter

49

24

29

34

43

Finansielle udgifter

-55

-41

-85

-120

-63

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-6

-17

-56

-85

-20

Ordinært resultat

-513

-1.026

37

-1.150

328

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-513

-1.026

37

-1.150

328

Skat af årets resultat

112

226

-11

247

-76

Årets resultat

-401

-801

26

-903

252

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

259

310

43

73

152

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

259

310

43

73

152

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

259

310

43

73

152

Varebeholdninger

476

475

616

534

529

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.089

1.923

2.025

2.501

2.966

Tilgodehavender hos nærtstående parter

557

1.028

593

1.349

1.263

Andre tilgodehavender

588

794

165

232

217

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

20

202

24

24

Omsætningsaktiver i alt

2.829

4.420

3.744

4.742

5.067

Status balance

3.088

4.730

3.788

4.815

5.219

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

-421

-78

723

697

1.600

Udbytte

0

0

0

0

152

Øvrige reserver

171

228

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

250

650

1.223

1.197

2.252

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

250

650

1.223

1.197

2.252

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-

0

67

57

304

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

550

551

0

172

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

550

551

0

172

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

12

20

5

37

2

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

481

565

0

2.039

1.422

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

180

481

400

418

266

Anden gæld

1.615

2.463

2.093

895

973

Kortfristet gæld i alt

2.288

3.529

2.498

3.389

2.663

Passiver i alt

3.088

4.730

3.788

4.815

5.219

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

10

12

14

12

10

Hent gratis årsrapporter

A.L. ENTREPRISE A/S

CVR-nr 35210229

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

A.L. ENTREPRISE A/S

CVR-nr: 35210229

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

A.L. ENTREPRISE A/S

CVR-nr: 35210229

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger