Proff
Proff
Annonce
Annonce

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr33771428
AdresseNevre 21, 5970 Ærøskøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

6.172

8.726

4.751

5.166

6.582

Personaleomkostninger

-3.578

-3.562

-2.342

-3.018

-5.278

Afskrivninger

-1.717

-1.317

-1.187

-1.076

-1.084

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-193

0

Primært resultat

877

3.847

1.222

879

220

Finansielle indtægter

54

37

69

-3

2

Finansielle udgifter

-787

-675

-766

-794

-793

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-733

-638

-697

-797

-791

Ordinært resultat

144

3.209

526

81

-571

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

144

3.209

526

81

-571

Skat af årets resultat

5

-1.150

-121

-23

132

Årets resultat

149

2.059

405

58

-439

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

5.674

5.769

6.850

6.988

7.113

Andre anlæg og driftsmidler

15.194

12.903

10.104

10.083

11.335

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

20.868

18.672

16.954

17.071

18.448

Kapitalandele

112

69

69

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

910

457

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.022

526

69

0

0

Anlægsaktiver i alt

21.890

19.198

17.023

17.071

18.448

Varebeholdninger

2.283

2.304

1.207

1.385

677

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.718

1.297

1.372

1.173

1.796

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

23

3.588

364

61

91

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

4

20

1

5

8

Omsætningsaktiver i alt

4.206

7.253

2.980

2.624

2.746

Status balance

26.095

26.450

20.003

19.695

21.194

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

5.980

5.831

3.772

3.367

3.309

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

6.480

6.331

4.272

3.867

3.809

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

6.480

6.331

4.272

3.867

3.809

Udskudt skat

0

0

0

0

-432

Hensættelse

1.590

1.595

445

324

301

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

1.919

2.078

2.234

2.387

2.538

Langfristet gæld til banker

0

0

0

350

1.830

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

9.047

7.667

4.659

4.281

1.682

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

10.965

9.744

6.893

7.018

6.050

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

287

2.590

3.654

3.570

3.434

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

4.572

2.595

1.973

1.496

2.120

Anden gæld

2.201

3.596

2.766

3.420

5.480

Kortfristet gæld i alt

7.061

8.780

8.393

8.486

11.034

Passiver i alt

26.095

26.450

20.003

19.695

21.194

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

8

9

7

11

15

Hent gratis årsrapporter

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr 33771428

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr: 33771428

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

A. JØRGENSENS EFTF. ApS

CVR-nr: 33771428

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger