Proff
Proff
Annonce

A & C HOLDING ApS

CVR-nr30233522
AdresseNyager Vænge 9, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-27-164037444
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-7-40-250
Kapacitetsomkostninger0000-29
Primært resultat-34-214034915
Finansielle indtægter2051184162482
Finansielle udgifter-499-1.340-128-28-456
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-351974-9-294500
Finansielle poster netto-645-248278-7446
Ordinært resultat-679-268681-25973
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-679-268681-25973
Skat af årets resultat72273-158-610
Årets resultat-6074523-86973

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger97097702.7862.811
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt97097702.7862.811
Kapitalandele4.9145.3804.4343.0543.596
Langfristede tilgodehavender2816000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.9425.3964.4343.0543.596
Anlægsaktiver i alt5.9126.3734.4345.8406.408
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2091600270
Andre tilgodehavender1721222935400
Værdipapirer000239183
Likvide midler3.0283.1285.3674837
Omsætningsaktiver i alt3.4083.4105.396784590
Status balance9.3219.7839.8306.6246.998
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.2491.3914.3433.8114.693
Udbytte011401110
Øvrige reserver4.7545.2202.519839505
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.1286.8506.9874.8855.323
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.1286.8506.9874.8855.323
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00001.646
Langfristet gæld til banker0001.5530
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00147550
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt001471.6081.646
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.1762.9032.65203
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4667525
Varekreditorer00000
Anden gæld122438560
Kortfristet gæld i alt3.1922.9332.69613128
Passiver i alt9.3219.7839.8306.6246.998

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1111-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

A & C HOLDING ApS

CVR-nr 30233522

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

A & C HOLDING ApS

CVR-nr: 30233522

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

A & C HOLDING ApS

CVR-nr: 30233522

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger