Proff
Proff
Annonce
Annonce

15.JUNI FONDEN

CVR-nr15232102
AdresseArboretvej 2, 2970 Hørsholm

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning-995.417--
Vareforbrug3.4334.0133.825
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-998.306511.072829.348
Personaleomkostninger-5.271-3.855-3.874
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-1.129.008580.794877.843
Finansielle indtægter3.7103530
Finansielle udgifter-237-294-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-125.43173.57752.369
Finansielle poster netto-121.95873.63652.368
Ordinært resultat-1.125.535580.853877.842
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-1.125.535580.853877.842
Skat af årets resultat000
Årets resultat-1.125.535580.853877.842

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger14.26214.26214.262
Andre anlæg og driftsmidler1.4941.069950
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt15.75615.33115.212
Kapitalandele2.584.7633.824.0473.331.904
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.584.7633.824.0473.331.904
Anlægsaktiver i alt2.600.5193.839.3783.347.116
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter129.64253.272732
Andre tilgodehavender12.22611.09813.462
Værdipapirer19.28826.33047.446
Likvide midler36.47839.15420.574
Omsætningsaktiver i alt197.634129.85482.214
Status balance2.798.1533.969.2323.429.330
Selskabskapital353.000353.000353.000
Overført resultat000
Udbytte000
Øvrige reserver2.319.819173.759152.369
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.672.8193.846.8773.316.684
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt2.672.8193.846.8773.316.684
Udskudt skat000
Hensættelse000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer1.0201.01930
Anden gæld124.314121.336112.616
Kortfristet gæld i alt125.334122.355112.646
Passiver i alt2.798.1533.969.2323.429.330

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte533
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

15.JUNI FONDEN

CVR-nr 15232102

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

15.JUNI FONDEN

CVR-nr: 15232102

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

15.JUNI FONDEN

CVR-nr: 15232102

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger