Proff
Proff
Annonce
Annonce

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr39381605
AdresseLærkevej 1, 3660 Stenløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.03.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.168430445388463
Personaleomkostninger-575-518-529-380-610
Afskrivninger0-21000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat593-110-857-148
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-46-42-39-6-11
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-46-42-39-6-11
Ordinært resultat547-152-1241-159
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat547-152-1241-159
Skat af årets resultat-210000
Årets resultat527-152-1241-159

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger02.0392.0602.0680
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt02.0392.0602.0680
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt02.0392.0602.0680
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13259857065
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00006
Værdipapirer00000
Likvide midler1.6540154130
Omsætningsaktiver i alt1.786592398471
Status balance1.7862.0982.2992.15271
Selskabskapital40404055
Overført resultat93-433-281-158-159
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel133-393-241-153-154
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt133-393-241-153-154
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter096199000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt096199000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.4600000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter003000
Kortfristet gæld til banker02900029
Selskabsskat210000
Varekreditorer37151500
Anden gæld01.2251.5052.304196
Kortfristet gæld i alt1.6521.5301.5502.304225
Passiver i alt1.7862.0982.2992.15271

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr 39381605

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.03.2018 (PDF)

Periode: 01.03.2018 - 30.06.2019

Kreditrapport

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr: 39381605

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr: 39381605

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger