Proff
Proff
Annonce
Annonce

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr31483646
AdresseFabrikvej 9, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.8559.2586.63110.13822.913
Personaleomkostninger-34.607-32.743-31.634-35.036-36.975
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-4.170-4.163-4.368-4.731-20.325
Primært resultat8.6855.0952.2635.4072.588
Finansielle indtægter83015383942
Finansielle udgifter-166-234-263-462-763
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-157-204-110377-721
Ordinært resultat8.5284.8912.1535.7841.867
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.5284.8912.1535.7841.867
Skat af årets resultat-1.906-1.099-490-1.293-490
Årets resultat6.6213.7921.6634.4911.377

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler7.3648.5279.54911.85512.703
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.3648.5279.54911.85512.703
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0004.1000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.4752.4752.4752.4750
Finansielle anlægsaktiver i alt2.4752.4752.4756.5750
Anlægsaktiver i alt9.83911.00212.02418.43012.703
Varebeholdninger3.1273.6633.2883.5703.529
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.92817.47212.09514.50716.789
Tilgodehavender hos nærtstående parter1781.0472.4681.13340.176
Andre tilgodehavender049436271139
Værdipapirer00000
Likvide midler9.7546.6338.2226.3792
Omsætningsaktiver i alt36.16329.05626.69226.07060.880
Status balance46.00140.05838.71644.50073.584
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat23.45319.83218.53920.87741.886
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel24.45320.83219.53921.87742.886
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt24.45320.83219.53921.87742.886
Udskudt skat00000
Hensættelse1.8121.5891.5841.6784.750
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.3404.9608.6068.1678.901
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.3404.9608.6068.1678.901
Kortfristet gæld til nærtstående parter8986905361.5591.646
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker07004.259
Selskabsskat52919406990
Varekreditorer7.7585.2822.8444.0073.341
Anden gæld7.2116.5055.6076.5137.799
Kortfristet gæld i alt16.39612.6788.98712.77917.046
Passiver i alt46.00140.05838.71644.50073.584

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6464657175
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr 31483646

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr: 31483646

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr: 31483646

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger