Proff
Proff
Annonce
Annonce

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr39381605
AdresseLærkevej 1, 3660 Stenløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.03.2018

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug

0

0

0

0

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste

430

445

388

463

Personaleomkostninger

-518

-529

-380

-610

Afskrivninger

-21

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

-110

-85

7

-148

Finansielle indtægter

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-42

-39

-6

-11

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-42

-39

-6

-11

Ordinært resultat

-152

-124

1

-159

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

-152

-124

1

-159

Skat af årets resultat

0

0

0

0

Årets resultat

-152

-124

1

-159

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-06
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Grunde og bygninger

2.039

2.060

2.068

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.039

2.060

2.068

0

Kapitalandele

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

2.039

2.060

2.068

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

59

85

70

65

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

6

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

0

154

13

0

Omsætningsaktiver i alt

59

239

84

71

Status balance

2.098

2.299

2.152

71

Selskabskapital

40

40

5

5

Overført resultat

-433

-281

-158

-159

Udbytte

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-393

-241

-153

-154

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-393

-241

-153

-154

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

961

990

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

961

990

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

30

0

0

Kortfristet gæld til banker

290

0

0

29

Selskabsskat

0

0

0

0

Varekreditorer

15

15

0

0

Anden gæld

1.225

1.505

2.304

196

Kortfristet gæld i alt

1.530

1.550

2.304

225

Passiver i alt

2.098

2.299

2.152

71

ANDET

2022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte

1

1

1

1

Hent gratis årsrapporter

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr 39381605

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.03.2018 (PDF)

Periode: 01.03.2018 - 30.06.2019

Kreditrapport

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr: 39381605

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Åvejens VVS Teknik ApS

CVR-nr: 39381605

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger