Proff
Proff
Annonce
Annonce

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr31483646
AdresseFabrikvej 9, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

12.855

9.258

6.631

10.138

22.913

Personaleomkostninger

-34.607

-32.743

-31.634

-35.036

-36.975

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-4.170

-4.163

-4.368

-4.731

-20.325

Primært resultat

8.685

5.095

2.263

5.407

2.588

Finansielle indtægter

8

30

153

839

42

Finansielle udgifter

-166

-234

-263

-462

-763

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-157

-204

-110

377

-721

Ordinært resultat

8.528

4.891

2.153

5.784

1.867

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

8.528

4.891

2.153

5.784

1.867

Skat af årets resultat

-1.906

-1.099

-490

-1.293

-490

Årets resultat

6.621

3.792

1.663

4.491

1.377

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

7.364

8.527

9.549

11.855

12.703

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

7.364

8.527

9.549

11.855

12.703

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

4.100

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

2.475

2.475

2.475

2.475

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.475

2.475

2.475

6.575

0

Anlægsaktiver i alt

9.839

11.002

12.024

18.430

12.703

Varebeholdninger

3.127

3.663

3.288

3.570

3.529

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

22.928

17.472

12.095

14.507

16.789

Tilgodehavender hos nærtstående parter

178

1.047

2.468

1.133

40.176

Andre tilgodehavender

0

49

436

271

139

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

9.754

6.633

8.222

6.379

2

Omsætningsaktiver i alt

36.163

29.056

26.692

26.070

60.880

Status balance

46.001

40.058

38.716

44.500

73.584

Selskabskapital

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overført resultat

23.453

19.832

18.539

20.877

41.886

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

24.453

20.832

19.539

21.877

42.886

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

24.453

20.832

19.539

21.877

42.886

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

1.812

1.589

1.584

1.678

4.750

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

3.340

4.960

8.606

8.167

8.901

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

3.340

4.960

8.606

8.167

8.901

Kortfristet gæld til nærtstående parter

898

690

536

1.559

1.646

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

7

0

0

4.259

Selskabsskat

529

194

0

699

0

Varekreditorer

7.758

5.282

2.844

4.007

3.341

Anden gæld

7.211

6.505

5.607

6.513

7.799

Kortfristet gæld i alt

16.396

12.678

8.987

12.779

17.046

Passiver i alt

46.001

40.058

38.716

44.500

73.584

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

64

64

65

71

75

Hent gratis årsrapporter

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr 31483646

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr: 31483646

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S

CVR-nr: 31483646

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger