PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr 33771231 Normal
Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Likviditetsgrad:


Tilfredsst. (106%)
2020: Tilfredsst. (115,77%)

Afkastningsgrad:


Svag (4,9%)
2020: Svag (4,4%)

Soliditetsgrad:


God (21,4%)
2020: Tilfredsst. (17,5%)